icon
icon
icon

DRZWI IGLO-HS

 DRZWI WENTER


DRZWI P.POŻ.

 

    ROLETY

   BRAMY

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez CEKO-PLAST Sp.J.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako CEKO-PLAST Sp.J. Adam i Lidia Kwiatkowscy, jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 46/WE (w skrócie RODO), obowiązuje w Polsce już od 25 maja 2018 roku, dlatego pragniemy udzielić Państwu informacji o przetwarzaniu danych osobowych:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEKO-PLAST Sp.J. Adam i Lidia Kwiatkowscy z siedzibą: Kosino 33, 09-451 Radzanowo
  2. Kontakt z Administratorem Danych mogą Państwo nawiązać telefonicznie pod numerem telefonu: 602 288 066, listownie na adres: Kosino 33, 09-451 Radzanowo lub w drodze korespondencji e-mail: biuro@cekoplast.pl
  3. Dane są przetwarzane w celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani
b) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na CEKO-PLAST Sp.J. w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CEKO-PLAST Sp.J. lub przez stronę trzecią
d) marketingowych w formie elektronicznej i papierowej
  1. Państwa dane zostały przez Nas zebrane w drodze dobrowolnego ich przez Państwa podania. 
  2. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. CEKO-PLAST Sp.J. przetwarza Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska/ nazwy firmy, adresu/ adresu e-mail, numeru telefonu.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: biuro@cekoplast.pl lub w formie papierowej na adres Kosino 33, 09-451 Radzanowo.
  7. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.